10 voordelen van het DOCEO pack

1. Dekking voor eigen didactisch materieel

DOCEO biedt u een dekking Alle Risico’s voor eigen materiaal dat u gebruikt in uitoefening van uw beroep als leraar. Bijvoorbeeld: wanneer een leerling of uzelf een instrument, werktuig, laptop (> 11 inch) of ander didactisch materiaal beschadigt dat u heeft meegebracht voor gebruik tijdens uw schoolactiviteiten (ook buiten de klaslokalen, op schooluitstap in binnen- of buitenland). Ook bij diefstal bent u beschermd.

2. Dekking in geval van agressie door een leerling of ouder

U wordt aangevallen door een leerling of ouders. DOCEO neemt uw medische kosten ten laste, zelfs indien de agressie buiten het klaslokaal of schooluren plaats vindt.

3. Bescherming van uw reputatie op sociale media

  • Een leerling neemt een foto in de les en plaatst deze op sociale media. Hij/zij weigert deze foto te verwijderen en de politie wil uw klacht niet registeren. DOCEO zal samen met u de verschillende sociale media contacteren met de vraag de foto te verwijderen. Indien nodig, zal een advocaat naar keuze contact opnemen met de diverse sociale media om de foto te laten verwijderen.
  • U ontvangt lasterlijke berichten op diverse sociale media en ondanks een procedure van uitwissing van gegevens (desindexering), resteren er nog enkele links. Onze technische teams zullen trachten alle links te verwijderen. Mocht dit niet lukken zullen zij trachten de informatie naar de achtergrond te verdringen. (verplichting van de middelen)

4. Uw BA Familiale zit inbegrepen in uw package

Geen nood meer aan een afzonderlijk contract! DOCEO dekt u en uw gezin tegen burgerlijke of strafrechterlijke claims en hun eventuele financiële gevolgen.

5. DOCEO dekt uw persoonlijke beroepsaansprakelijkheid

Scholen hebben een verzekering onderschreven voor school- en buitenschoolse activiteiten. Niettemin kan u als leraar persoonlijk aansprakelijk gesteld worden in geval van nalatigheid of gebrek aan toezicht. DOCEO helpt u uw belangen te verdedigen en vergoedt eventueel de slachtoffers.

6. Burgerlijke (Burgerlijke Aansprakelijkheid) en strafrechterlijke verdediging (Rechtsbijstand) voor leerkrachten

  • U verlaat uw leslokaal voor het einde van de les, zonder de directie te verwittigen en laat uw leerlingen onbeheerd achter. Ondertussen wordt een leerling zwaar gekwetst door een medeleerling. Het Openbaar Ministerie vervolgt u hiervoor voor een strafrechter. DOCEO zal een advocaat naar uw keuze betalen om u te verdedigen voor de rechtbank.
  • U bent leerkracht Lichamelijke Opvoeding en laat uw leerlingen een klimwand beklimmen zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Na een ongeval wordt u aangeklaagd voor onvrijwillige slagen en verwondingen.

7. Verdediging van uw rechten als leraar tegenover uw werkgever

  • Tuchtrecht: U verlaat uw leslokaal voor het einde van de les, zonder de directie te verwittigen. Ondertussen wordt een leerling zwaar gekwetst door een medeleerling. U wordt door de directie gestraft , omdat u uw leerlingen zonder toezicht heeft achtergelaten. DOCEO zal een advocaat naar keuze betalen om u te verdedigen voor de bevoegde instantie.
  • Administratief recht: De overheidsinstantie bevoegd voor de uitbetaling van de lonen, betaalt u niet het volledige salaris uit, omwille van een vermeende fout in de administratie van de school. Na controle door een van onze beheerders, blijkt dat het niet om een fout gaat, maar een verkeerde interpretatie door de ambtenaar van een nieuwe richtlijn.
  • Arbeidsrecht: In het kader van de hervorming van titels en functies, wijzigt de schooldirectie uw functie, zonder rekening te houden met de voorlopige maatregelen van het decreet die een overgangsperiode voorziet voor de leraren om te voldoen aan de nieuwe eisen. DOCEO zal de directie aanschrijven en eisen dat zij de overgangsbepalingen toepassen. Indien de directie geen positief gevolg geeft, kan u een advocaat naarkeuze raadplegen om de school in gebreke te stellen. Uiteraard wordt de voorkeur gegeven aan bemiddeling.

8. Ruime juridische bescherming: professioneel, maar ook privé (inclusief RB Woning)

  • Extra-contractuele burgerlijke verdediging en burgerlijk verhaal, strafrechterlijke verdediging, burengeschillen, ...
  • Ook voor uw woning, bijvoorbeeld: De gemeente herstelt de trottoirs en beschadigt uw oprit; u bouwt een bijgebouw zonder de nodige vergunning; uw olietank lekt en de stookolie vervuilt de tuin van de buren, de boom van de buurman houdt het zonlicht op uw gazon tegen, ...

9. Uitgebreide waarborgen hernomen in één enkele polis, één maandelijkse factuur


10. Een helder verzekeringscontract die een antwoord biedt op uw privérisico’s én deze gelinkt aan uw beroep als leraar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw voertuig aan zeer aantrekkelijke voorwaarden te verzekeren (tot -20%)