Bromfiets / E-bike

Bromfiets / E-bike

Bromfiets / E-bike

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden Agenion Mobility Particulieren. Om deze te raadplegen, klik hier

   

Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid E-bike

Omschrijving van het product

Dit contract dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de wet van 21 november 1989, gewijzigd door de wet van 12/01/2007.

Verzekerde

 • Verzekeringnemer
 • Eigenaar, iedere houder, bestuurder en passagier
 • Werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven

Verzekerde voertuig

Het in het contract omschreven voertuig en de eraan gekoppelde aanhangwagen

Type schade

 • Stoffelijke schade
 • Lichamelijke schade

Territorialiteit

De dekking geldt enkel voor de landen vermeld op de groene kaart

Dekkingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerden t.a.v. derden
 • Vergoeding aan de zwakke weggebruiker
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die benodigdheden voor slepen van motorvoertuig met pech heeft geleverd
 • Reiniging en herstelling binnenbekleding na transport gewonde
 • Terrorisme

Belangrijkste limieten

 • Lichamelijke schade: onbeperkte dekking
 • Stoffelijke schade: 100.000.000 € per schadegeval
 • Persoonlijke kleding en bagage vervoerde personen (niet bestuurder): 2.500 € per vervoerde persoon

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade aan de voor de schade aansprakelijke persoon (meestal de bestuurder)
 • Schade aan het verzekerde rijtuig
 • Schade aan vervoerde goederen, behalve kleding en bagage van vervoerde personen
 • Schade te wijten aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer
 • Schade door deelname aan wedstrijden en dergelijke
 • Boetes etc.

 

Optioneel : Rechtsbijstand

Omschrijving van het product

Verzekering die kosten dekt van strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk verhaal.

Verzekerde

 • Verzekeringsnemer en zijn inwonende gezinsleden
 • Eigenaar of gemachtigde houder
 • Toegelaten bestuurder en kosteloos vervoerde passagiers

Verzekerde Goederen

 • Het motorrijtuig en zijn aanhangwagen vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Het vervangvoertuig van dezelfde aard, toebehorend aan derden, op voorwaarde dat het omschreven voertuig tijdelijk onbruikbaar is, en dit voor een periode van maximum 30 dagen.

Territorialiteit

Alle landen waar het contract Verplichte aansprakelijkheidsverzekering van het aangeduide motorrijtuig van toepassing is.

Dekkingen

 • Strafrechtelijke verdediging
  In geval van:overtredingen van de Wegcode of de technische controle; vervolging wegens doding of verwonding door onvoorzichtigheid; rijden onder invloed van alcohol of andere producten; rijden zonder geldige verzekering. etc.
 • Burgerrechtelijk verhaal
  Verhalen bij een aansprakelijke derde van de lichamelijke of stoffelijke extra-contractuele schade ten gevolge van een gebeurtenis waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is
 • Insolventie van derden
  Vergoeding indien verkeersongeval veroorzaakt door een behoorlijk geïdentificeerde en als onvermogend erkende derde, indien geen verhaal kan uitgeoefend worden op een openbaar of privé-organisme.

Ten laste genomen kosten en honoraria

 • expertises en onderzoeken
 • tussenkomst van een advocaat
 • een gerechtelijke procedure evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig en de verblijfkosten (hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen.

Belangrijkste limieten

 • Algemeen: 12.500 € per schadegeval
 • Insolventie van derden: 6.250 €

Belangrijkste uitsluitingen

 • Kosten en honoraria aangegaan zonder er ons vooraf van verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde dringendheid
 • Boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie
 • Kosten voor het strafrechtelijk geding
 • Kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap
 • Bijkomende kosten en honoraria die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in het buitenland
 • Expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd
 • Waarborg "burgerrechtelijk verhaal" :
  • Ongeval gevolg van bepaalde gevallen van grove schuld
  • Ongeval gevolg van gewelddaden waaraan verzekerde zelf deelnam.
  • Ongeval door de verzekerde, met bedrieglijk opzet, onjuist of onvolledig wordt aangegeven, waardoor ons inzicht over de richting die we aan onze tussenkomst willen geven, wordt gewijzigd;
  • Oorlog
  • Schade terwijl het verzekerd motorrijtuig in huur gegeven of opgeëist is
  • Deelname aan wedstrijden
  • Opzettelijk veroorzaakt ongeval
  • Verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde.
  • Nucleair
  • Vordering van minder dan 123,95 € in hoofdsom

 

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.