Doceo-pack

Doceo-pack

Doceo-pack

Het DOCEO PACK richt zich tot u in uw hoedanigheid van leraar (*), maar verzekert u en uw gezin - binnen de waarborgen van dit contract - ook in het privé leven.

(*) Definitie leraar: Het onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners uit alle netten in o.a. het kleuteronderwijs,het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs,de centra voor leerlingenbegeleiding, de centra voor volwassenenonderwijs,de centra voor basiseducatie, het deeltijds kunstonderwijs.

Het DOCEO PACK bestaat uit de volgende 5 dekkingen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Privé Leven

Er zijn tal van situaties waarin u of een van uw gezinsleden onopzettelijk schade aan derden zou kunnen veroorzaken. Het minste probleem kan zware gevolgen hebben, ook op financieel vlak. Daarom is de verzekering BA Privé Leven (of BA familiale) onmisbaar… Zo hoeft u niet de rest van uw leven op te draaien voor een ongelukkig voorval.

Uw contract evolueert mee met uw dagelijkse situatie. Niet enkel uw gezinsleden zijn gedekt, maar zo ook o.a. alle personen die onder uw toezicht vallen.

Bovendien strekt de dekking zich uit overal ter wereld.

Enkele voorbeelden

 • U morst koffie op de laptop van uw buur
 • Uw schattige hond heeft in de kuiten van het vriendinnetje van uw zoon gebeten
 • Uw dochter, een skateboardfan, knalt op een geparkeerde wagen
 • Uw dochter is op taalkamp in Spanje en slaat door een bruuske beweging de bril van het gezicht van een kampgenootje
 • De vriendjes van uw zoon voor wie u verantwoordelijk bent tijdens een verjaardagsfeestje, trappen een bal door het raam van uw buur
 • Tijdens een vakantie in het buitenland breekt u een vaas in uw hotelkamer

Verzekerde limieten

 • 18.425.000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijke verwondingen
 • 3.685.000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit materiële schade

Vrijstelling (eigen risico)

Het in de algemene voorwaarden bepaalde eigen risico is uitsluitend van toepassing voor de materiële schade.

2 formules

 • formule familie: voor een gezin vanaf 2 personen met of zonder kinderen ten laste
 • formule alleenstaande (korting): voor een alleenstaande zonder minderjarige kinderen

Voor de volledige productfiche, klik hier.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Leraar

De aansprakelijkheidsverzekering van de school biedt niet altijd een voldoende vangnet voor schade aan leerlingen of andere derden in het kader van uw schoolactiviteiten.

Tijdens de uitoefening van uw beroep kan u ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een nalatigheid/fout van uwentwege of wegens gebrek aan toezicht. Hiervoor kan u beroep doen op uw dekking BA Leraar in het DOCEO Pack!

De dekking is niet beperkt tot de lessen alleen, maar strekt zich uit tot allerhande educatieve activiteiten die u met uw leerlingen onderneemt (wandelingen, rondleidingen, excursies en uitstapjes in binnen- en buitenland) en tot het geven van eventuele bijlessen.

Enkele voorbeelden

 • U bent leraar in het beroepsonderwijs en tijdens uw les dienen uw leerlingen te werken met speciale machines. Onvermijdelijk raken de handen van uw leerlingen besmeurd door het gebruik van deze machines. Er is enkel een product voorhanden op basis van benzine om hun handen te ontvetten. Dit product is zeer brandbaar. U laat ze dit product gebruiken. Een leerling is echter ondertussen met een aansteker aan het spelen en veroorzaakt hierdoor een steekvlam, waardoor hij zware brandwonden oploopt aan zijn handen.
 • U bent zwemleraar en geeft na de schooluren zwemles aan 2 kinderen van 5 en 6 jaar oud in het privézwembad van hun ouders. U krijgt een telefonische oproep en bent hierdoor even afgeleid. De 5-jarige duikt op dat moment in het ondiepe deel van het zwembad en raakt hierbij zwaar gewond.

  U wordt als leraar aansprakelijk gesteld voor nalatigheid/fout

 • U trekt met uw leerlingen van 11-12 jaar oud een dagje naar Oostende in het kader van een les over de Belgische visserij. Na bezoek aan de vismijn is er nog tijd voor wat ontspanning. Uw leerlingen mogen van u dus met een go-cart rijden gedurende een uurtje. Het loopt evenwel wat uit de hand en de leerlingen houden een snelheidsrace op een drukbevolkte dijk. Door hun roekeloos gedrag beschadigen ze een geparkeerde auto en wordt er een oude dame aangereden die dient gehospitaliseerd te worden.

  U wordt als leraar aansprakelijk gesteld voor ‘gebrek aan toezicht’

 • U bent juf in een lagere school. Tijdens de speeltijd belandt een bal op het dak van de veranda van de buren. U, die toezicht houdt, let niet op en een leerling kruipt op het dak van de veranda maar zakt door het glas en raakt ernstig gewond.

  U wordt aansprakelijk gesteld:

  Door ouders van de gewonde leerling wegens ‘nalatigheid/fout’
  Door de buren voor de schade aan hun veranda wegens ‘gebrek aan toezicht’

Verzekerde limieten

 • 2.500 000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijke verwondingen
 • 250.000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit materiële schade

2 formules

 • Categorie 1 - Leraar zonder gebruik van zwaar materieel (*) of waarvan dit gebruik max. 10 % van zijn totale activiteiten als leraar uitmaakt
 • Categorie 2 (bijpremie) - Leraar met gebruik van zwaar materieel (*) (> 10 % van zijn totale activiteiten als leraar)

(*) Manipulatie van de leraar en diens leerlingen van o.a. (maar niet beperkt tot) zaag- en slijpmachines, druktoestellen, lasapparatuur, ...

Voor de volledige productfiche, klik hier.

Rechtsbijstand

Niemand staat te wachten op discussies en conflicten, noch in je privé leven, noch in je professionele carrière. Maar soms komt het erop aan om uw rechten te verdedigen en op te komen voor uw belang. In zo'n geval doet u maar beter een beroep op specialisten. Een rechtsbijstandsverzekering is dan ook onmisbaar!

De dekking Rechtsbijstand van DOCEO is hierin uniek. Zij verzekert niet alleen de juridische belangen van u als leraar, maar ook de privébelangen van u en uw gezin, incl. geschillen m.b.t. uw woning. Bovendien is er een standaard uitbreiding voorzien in het kader van E-reputation/social media exposures.

Meer info over de tegemoetkomingsgrenzen, eventuele wachttijden en tussenkomstdrempels etc. vindt u terug in de productfiche. Ook voorbeelden van gedekte schadegevallen zijn hierin vermeld. Klik hier.

Lichamelijk letsel na agressie

U hoort het wel vaker in de pers, een leraar valt ten prooi aan agressie door een leerling of ouder .. Dit gebeurt niet steeds tijdens de schooluren, waardoor de arbeidsongevallenverzekering niet altijd tussenkomt hiervoor. Wij laten u niet in de kou staan.

Verzekerde limieten

In geval van agressie, vergoeden wij u tot de volgende bedragen:

 • Voor de behandelingskosten: 5.000 EUR
 • In geval van totale blijvende onbekwaamheid: 20.000 EUR
 • In geval van overlijden: 20.000 EUR

Voor de volledige productfiche, klik hier.

Alle risico’s didactisch materieel

Als leraar wil u soms wat extra’s toevoegen aan uw lessen, daarom brengt u vaak didactisch materiaal (*) van thuis mee. Maar wat als er met jouw spullen iets gebeurt? De school komt jammer genoeg niet tussen in de schade. DOCEO biedt u hiervoor een oplossing!

De dekking is niet alleen verworven op school, maar ook op de weg van en naar de school of tussen 2 scholen, tijdens een uitstap of elke andere activiteit georganiseerd door de school (zelfs in het buitenland).

(*) Onder didactisch materieel verstaan we alle objecten waarvan de leraar eigenaar is en die nodig zijn voor de vorming van leerlingen, zoals elektronische of technologische apparatuur, muziekinstrumenten enz. Onder deze waarborg dekken wij geen elektronische toestellen met een scherm ≤ 11 inch ...

Enkele voorbeelden

 • Uw laptop wordt omgegooid door een leerling tijdens de les en is beschadigd
 • U heeft uw koffertje met al uw didatisch materiaal achtergelaten in een afgesloten klaslokaal. Er wordt ingebroken en uw koffertje wordt gestolen
 • Vandalen beschadigen uw materiaal tijdens de pauze
 • Tijdens het hanteren van een instrument, werktuig of ander materiaal dat u heeft meegebracht naar de les, veroorzaakt een leerling schade hieraan

Verzekerde limieten

Vergoedingsplafond: 2000 EUR per schadegeval en 4000 EUR per jaar.

Vrijstelling (eigen risico)

250 EUR (geïndexeerde vrijstelling – cf. algemene voorwaarden) per schadegeval

Voor de volledige productfiche, klik hier.


De dekkingen van het DOCEO PACK vormen één geheel. De dekkingen onderling zijn bijgevolg niet afzonderlijk onderschrijfbaar of opzegbaar.

Juridische informatie

De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben.

De algemene voorwaarden Agenion DOCEO PACK zijn van toepassing op de besproken punten. Klik hier om deze te raadplegen.